Privacybeleid Persoonsgegevens

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FixingYou kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FixingYou, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FixingYou verstrekt.

FixingYou kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM FIXINGYOU GEGEVENS NODIG HEEFT

FixingYou verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FixingYou uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FIXINGYOU GEGEVENS BEWAART

FixingYou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

FixingYou verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FixingYou worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FixingYou gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FixingYou maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FixingYou bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FixingYou te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FixingYou heeft hier geen invloed op. FixingYou heeft Google geen toestemming gegeven om via FixingYou verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fixingyou.be. FixingYou zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FixingYou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FixingYou maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FixingYou verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FixingYou op via info@fixingyou.be. FixingYou is als volgt te bereiken info@fixingyou.be of Sebastiaanshof 12 te 2321 Meer.

Fixingyou.be hecht belang aan uw privacy.

Fixingyou.be respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. We zijn compliant met de GDRP/AVG wetgeving (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). Met de publicatie van deze tekst informeren we je over ons privacybeleid en het juridische kader ervan. Fixingyou, verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Jouw elektronische contactgegevens (e-mail, IP, social media, …) kunnen, zoals hierboven aangegeven, door Fixingyou worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien je hiermee ingestemd hebt.

Evenwel is jouw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Fixingyou elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten (inclusief gratis diensten zoals accounts, bedrijfsvermeldingen, …), gebruikt voor direct e-mail marketing. Voor de optimale werking van sommige van onze diensten (zoals bedrijfsvermeldingen, gebruikersaccounts, …) ontvang je e-mails die inherent deel uitmaken van de service, waardoor ze geen uitschrijflink bevatten (uitschrijven kan in dit geval door het account volledig te verwijderen en zo ook de dienst stop te zetten). Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou gevraagd wordt en de legitieme belangen van Fixingyou om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de

volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fixingyou, Sebastiaanshof 12-2321 Meer of via info@fixingyou.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FixingYou, Sebastiaanshof 12 – 2321 Meer of info@fixingyou.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Fixingyou kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fixingyou website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Ditmaakt het ons mogelijk de Fixingyou website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Deze website maakt gebruik van cookies volgens de Cookie-policy Wetgeving.

Op 5 juni 2012 is de telecomwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht websitehouders bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik van zogenoemde cookies. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gemaakt, om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt te bewaren. Bijvoorbeeld een taalkeuze of andere instellingen. Cookies zijn nodig om deze website beter te laten functioneren en voor statistische doeleinden. De cookies die wij voor www.fixingyou.be gebruiken zijn niet te herleiden tot één persoon, één PC of ander apparaat. Een cookie slaat dus geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen uw IP-adres).

 

Zijn er verschillende soorten cookies?

Ja, en die kan je op twee manieren van elkaar onderscheiden:

Tijdelijke vs. Permanente cookies: 

  • Tijdelijke cookies: deze cookies worden gegenereerd op het moment dat je de website opent en worden na het sluiten van de browser terug verwijderd. Ze worden dus enkel gebruikt gedurende één sessie. Daarom worden ze ook wel ‘session cookies’ genoemd.
  • Permanente cookies: deze cookies blijven op je computer bewaard, ook nadat je de browser hebt gesloten. Je kan ze manueel verwijderen via de instellingen van je browser. De meeste browsers verwijderen permanente cookies nadat ze gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt zijn.

Directe vs. Indirecte cookies:

  • Directe cookies: deze cookies worden gemaakt en verzonden door de website waarop je surft.
  • Indirecte cookies: deze cookies worden gemaakt en verzonden door een andere website dan diegene waarop je surft. Bijvoorbeeld een cookie die geplaatst wordt door de adverteerder die een banner geplaatst heeft bovenaan een webpagina. Een term die je vaak tegenkomt op het internet is “tracking cookies”. Dat zijn indirecte permanente cookies. Die worden vaak gebruikt door adverteerders om je surfgedrag te achterhalen. De adverteerder installeert een cookie in de banner die hij plaats op een website. Even later surft je naar een andere website met een banner van dezelfde adverteerder en die activeert de cookie van de vorige website. Zo kan je bijvoorbeeld de ene dag op zoek zijn naar een nieuwe gsm en de volgende dagen overal advertenties zien van die ene gsm die je leuk vond.

Vestigingsadres: Sebastiaanshof 12 – 2121 Meer (Hoogstraten)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE0653.734.270

Telefoon: 0496/36.68.30

E-mailadres: info@fixingyou.be